dnes je 25.5.2024

Input:

Příklady testových otázek

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.5
Příklady testových otázek

kpt. Ing. Pavla Tománková

Níže je uvedeno několik příkladů testových otázek, které mohou být podkladem pro další podobné otázky. Provádění závěrečných testů slouží jako efektivní způsob ověřování znalostí, získaných v průběhu školení. Testy mohou být platným dokladem o tomto ověření, pokud budou obsahovat jméno zaměstnance včetně vlastnoručního podpisu, datum, jméno a podpis osoby, která školení resp. vyhodnocení testů provedla. Je pouze na uvážení školitele (s příslušnou odbornou způsobilostí) jakým způsobem a v jakém rozsahu budou znalosti zaměstnanců, případně dalších osob vyskytujících se na pracovišti ověřeny. Složitost a množství otázek je třeba vždy upravit podle odbornosti a pracovního zařazení školených zaměstnanců. Zaměstnanci nemusí znát přesné definice uvedené v předpisech a současně musí být schopni porozumět obsahu testu. Správné odpovědi jsou uvedeny kurzívou.

1. Mezi základní povinnosti fyzických osob dle zákona o požární ochraně nepatří

  1. počínat si tak, aby při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů nedocházelo ke vzniku požáru,
  2. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
  3. opravovat hasicí přístroje.

2. Fyzická osoba dle zákona o požární ochraně nesmí např.

  1. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení,
  2. oznamovat na linku tísňového volání každý požár,
  3. umožnit jednotce požární ochrany vstup do
Nahrávám...
Nahrávám...