dnes je 25.5.2024

Input:

Příklady úrazů, k nimž došlo při práci v železniční dopravě

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.5
Příklady úrazů, k nimž došlo při práci v železniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Příčinou vzniku většiny pracovních úrazů v železniční dopravě je chování samotných zaměstnanců v rozporu s platnými předpisy, a to zejména:

 • chůze po trati bez soustředění se na provoz,

 • používání jiných než staničním řádem stanovených přístupových cest,

 • práce pod vlivem alkoholu,

 • vstupování mezi svěšovaná vozidla,

 • nedostatečné zajištění odstavených vozidel,

 • naskakování na jedoucí vozidla a seskakování s nich,

 • vyklánění se do nebezpečného prostoru při jízdě na stupačkách posunovaných vozidel.

Vina zaměstnavatelů na vzniklých pracovních úrazech spočívá v nedůsledném vyžadování dodržování stanovených povinností, v nedostatečném vyhodnocení rizik a v nedostatečných opatřeních k eliminaci nebo minimalizaci nebezpečí, mezi které můžeme zahrnout i nedostatečnou údržbu používaných prostředků.

Příklady některých tragických pracovních i mimopracovních úrazů posledních let.

 1. Úrazy elektrickým proudem

  Dva zaměstnanci, kteří měli zájem o koupi vyřazených železničních cisteren, si šli předmětné vozy prohlédnout. Doprovázel je pracovník drah. Po prohlídce vozů ze země pracovník drah a jeden z potencionálních kupců pokračovali v chůzi dále, druhý (ačkoli byly vozy označeny výstražnou tabulkou a on absolvoval školení a byl zaměstnán ve funkci mistr, takže problematika mu nebyla cizí) vylezl na cisternu a zde se dotkl elektrického vedení; byl proudem zasažen a usmrcen.

 2. Vykolejení vlaků

  Střet rychlíku s protijedoucím nákladním vlakem si naštěstí nevyžádal lidské oběti, strojvedoucí utrpěl těžké zranění a několik lidí se lehce poranilo při pádu ze sedadel. Předběžné závěry vyšetřování ukazují, že rychlík minul návěst "Výstraha“, vlak nesnížil rychlost a začal brzdit až před návěstidlem "Stůj". Nestačil zabrzdit a vjel na výhybku, kde se srazil s protijedoucím vlakem. Nákladní vlak měl šest vagonů naložených dřevem, z nichž tři vykolejily. Jedním z vagonů byla i cisterna se čpavkem, k jejímuž poškození naštěstí nedošlo. Vznikla škoda ve výši 2,5 milionů Kč.

 3. Vykolejení rychlíku na prasklé výhybce (z kolejí vypadla lokomotiva a pět vagonů z deseti) se dík pomalé jízdě vlaku obešlo bez zranění. Jeho odstranění trvalo devět hodin a způsobilo vážnou dopravní komplikaci.

 4. Při vykolejení lokomotivy a šesti ze sedmi vagonů naložených kládami vznikla na vlaku škoda 1,2 milionu Kč, na trati 100 000 Kč. Ve služebním voze za lokomotivou byli zraněni dva posunovači – jeden měl zhmožděné břicho, druhý hlavu a koleno.

 5. Nedostatečná činnost bezpečnostní hlídky

  Skupina traťových dělníků prováděla v záhlaví železniční stanice broušení převalků výhybek. Po ukončení práce odešel vedoucí čety do kanceláře ve stavební buňce, ostatní prováděli smotávání použitých elektrických kabelů. Nebyl předán bezpečnostní štítek, nikdo nebyl pověřen střežením zbývajících zaměstnanců. Jeden z nich byl sražen projíždějícím vlakem a těžce zraněn.

 6. Při odstraňování sněhu z výhybkového tělesa při noční pohotovostní službě byli dva zaměstnanci projíždějící lokomotivou sraženi a usmrceni. Jejich kolega, který je měl střežit, se této činnosti nevěnoval a sám se aktivně podílel na odstraňování sněhu. Neurčil bezpečné místo, kam mají pracovníci ustoupit v případě projíždění vlaku, nereagoval na průjezd vlaku. I když byl dopravním zaměstnancem stanice upozorněn, nedal včas a prokazatelně návěst "Vlak se blíží“ nebo "Vykliď pracoviště“.

 7. Skupina zaměstnanců stavební firmy převzala vysílačku pro hlášení projíždějících vlaků a odešla na pracoviště v tunelu provádět práce. V dopolední směně vše probíhalo bez problémů, předsunutá hlídka včas varovala před projíždějícími vlaky. Navazovala tím na informace o jejich průjezdu avizovanými vysílačkou z  železniční stanice. Kolem oběda ohlásila skupina svůj odchod. Po návratu z oběda zapnuli vysílačku a ohlásili začátek prací. Ani stavební firma, ani provozovatel drážní dopravy, neumístil varovné terče ("Pracovní místo. Pískejte“) a s pracemi ze začalo ještě dříve, než byla hlídka s vysílačkou na svém místě. Po ohlášení všichni slyšeli z vysílačky oznámení "železniční stanicí právě projel vlak“, a když

Nahrávám...
Nahrávám...