dnes je 19.5.2022

Input:

Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

5.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1
Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti

pro určité činnosti

 

 • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 15

 • Vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 41

 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), § 21 odst. 7 § 29 odst. 6.

 • Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. 

 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, § 3 odst. 2 a odst. 3 písm. a)

 • Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posouzení zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu. 

 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 4c

 • Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

 • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, zejména ust. § 45 odst. 3, § 46d, § 46f, § 46h a § 46p.  

 • Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při

Nahrávám...
Nahrávám...