dnes je 24.4.2024

Input:

Příloha č. 3 - Dohoda - referentsky zřízená vozidla

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.4
Příloha č. 3 - Dohoda - referentsky zřízená vozidla

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Příloha k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu

Příloha č. 3

k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu

Dohoda pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla 

D O H O D A 

mezi .........(konkretizovat zaměstnavatele)

 

a zaměstnancem ......................................................... nar. ....................

 

OP č. ................................ ŘP č. .............................. sk. ...................

 o používání referentsky řízeného vozidla při pracovních cestách

Typ vozidla ......................................... RZ .............................

 

1. Zaměstnanec se zavazuje, že:

bude dodržovat jemu stanovené povinnosti dané VNITŘNÍM PŘEDPISEM ZAMĚSTNAVATELE K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ,

  • bude používat referentsky řízené vozidlo jen k plnění pracovních úkolů,

  • povede záznamy o provozu vozidla a o svém pracovním režimu na

Nahrávám...
Nahrávám...