Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příloha č. 5 - Návrh na přezkoumání lékařského posudku

21.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.6
Příloha č. 5 - Návrh na přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

 

NÁVRH NA PŘEZKOUMÁNÍ

LÉKAŘSKÉHO POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Vzor

Vzor 

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Lékařský posudek, jehož se návrh týká: uvede se pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku, datum a místo jeho vydání a poskytovatel, který jej vydal.

Datum předání posudku (jehož se návrh týká) navrhovateli: datum prokazatelného předání lékařského posudku navrhovateli, aby bylo patrné, zda je návrh podán v zákonné lhůtě.

Důvody bránící podat návrh včas: vyplní se jen v případě, lze-li prokázat důvody, které

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: