dnes je 22.6.2024

Input:

Příloha č. 6 - Potvrzení o výstupní prohlídce

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.6
Příloha č. 6 - Potvrzení o výstupní prohlídce

JUDr. Eva Dandová

Vzor

Příloha č. 6

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ VÝSTUPNÍ PROHLÍDKY

Evidenční označení potvrzení:

Pokyn k vyplnění: vhodný zakřížkujte!

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu

  1. obchodní firma nebo název a adresa sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  2. adresa sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li
Nahrávám...
Nahrávám...