dnes je 19.6.2024

Input:

Příloha č. 8 - Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.8
Příloha č. 8 - Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Eva Dandová

Vzor

Příloha č. 8

ŽÁDOST

O PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ

NÁVRHU NA PŘEZKOUMÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

Poznámka: vhodný zakřížkujte!

ŽADATEL: identifikační údaje

posuzovaná osoba

zaměstnavatel

Poskytovateli pracovnělékařských služeb: identifikační údaje

Žádám o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu

na přezkoumání lékařského posudku

o zdravotní způsobilosti k práci: evidenční označení posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku, datum, kdy posudek byl předán navrhovateli, ¨

a to z následujících důvodů, které mi bránily podat včas návrh na přezkoumání lékařského posudku: .....

Přílohy:

  • Návrh na přezkoumání lékařského posudku

  • Jiné dokumenty, prokazující závažné důvody zmeškání

Datum sepsání žádosti: Podpis žadatele: ..........

Komentář:

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí zákonné lhůty 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání, poskytovatel návrh odloží.

Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě,

Nahrávám...
Nahrávám...