dnes je 19.5.2024

Input:

Prostorové požadavky na pracovišti

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.2
Prostorové požadavky na pracovišti

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Rozměry podlahové plochy

Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace musí mít stanovené rozměry a povrch a musí být vybaveny pro činnosti zde vykonávané. Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m.

Požadavky na světlou výšku pracovišť

Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše tohoto prostoru následující:

do 20 m2 nejméně 2,50 m  
od 20 m2 do 50 m2 nejméně 2,60 m  
od 50 m2 do 100 m2 nejméně 2,70 m  
od 101 m2 do 2000 m2 nejméně 3,00 m  
více než 2000 m2 nejméně 3,25 m  

Pokud je pracoviště, na kterém je vykonávána trvalá práce (k pojmu trvalá práce srov. § 7 odst. 6 nařízení č. 361), o ploše do 20 m2 zastřešeno šikmým stropem, musí být nejméně nad polovinou podlahové plochy světlá výška 2,30 m. Pracoviště o ploše větší než 20 m2 musí mít světlé výšky uvedené v tabulce č. 1 nejméně nad polovinou podlahové plochy. Světlá výška prostoru pracoviště, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí však být nižší než 2,10 m.

V prodejním prostoru, kanceláři a v jiném obdobném prostoru určeném pro práci o ploše od 51 do 2000 m2, v němž se vykonává práce zařazená do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k nařízení č. 361, části A, tabulky č. 1 mohou být světlé výšky sníženy za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance objemový prostor podle § 47 nařízení č. 361, bude vyloučeno oslňování zaměstnance a světlá výška nebude nižší než 2,60 m.

Požadavky na objemový prostor pracovišť

Objemový prostor určený pro práci musí být pro jednoho zaměstnance následující:

12 m3 práce třídy I: Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,práce třídy IIa: Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.  
15 m3 práce třídy IIb: Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg, prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka. práce třídy IIIa: Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.práce třídy IIIb: Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.  
18 m3 práce třídy IVa: Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny.práce třídy IVb: Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů.práce třídy V: Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl.  

Pozn. Práce

Nahrávám...
Nahrávám...