dnes je 25.5.2024

Input:

Průmyslové roboty a manipulátor - Úvod

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1
Průmyslové roboty a manipulátor – Úvod

Ing. Pavel Petrů

Mezi prvky automatizace výrobního procesu se řadí průmyslové roboty a manipulátory. Dále budou používány názvy "Průmyslové roboty a manipulátory“, zkratkou PRaM, nebo také "Průmyslové roboty“ (zkratkou PR), popř. jen robot(y).

Zdálo by se, že zavedením automatizace s PRaM do výrobního procesu se vyřeší problematika bezpečnosti práce. Svádí k tomu ten fakt, že člověk bude oddálen od výrobního procesu či nebezpečných míst.

Tato představa je mylná, protože i na plně automatizovaných pracovištích s PRaM zůstává mnoho činností, při kterých je přítomnost člověka nevyhnutelná. Jde zejména o instalování, programování, seřizování, ale také o údržbu a opravy PRaM. Je zřejmé, že řada z těchto činností bude vyžadovat náročnější požadavky na kvalifikace těchto pracovníků.

Zkušenosti z provozu však ukazují, že nově vzniklá nebezpečí si vyžadují řešit řadu bezpečnostně technických problémů.

I u robotů a jejich příslušného zařízení se vyskytují poruchy a havárie. V případě selhání této techniky nastávají nové nebezpečné stavy, které u standardních strojních zařízení nebyly. Pokud tedy organizace nevytvoří před zavedením automatizované výroby dostatečně technicky a organizačně bezpečné klima na robotizovaných pracovištích, pak lze očekávat vážné problémy.

Toto zařízení navazuje na své technické předchůdce, jako byly různé mechanické ruky a jiná technická manipulační zařízení, která zmenšovala především námahu člověka, zajišťovala větší bezpečnost práce a zkracovala vedlejší časy v různých výrobních provozech (při obrábění kovů, svařování, kování, tváření apod.). Na rozdíl od nich jsou však dnešní automatické programově řízené pracovní roboty a manipulátory velmi univerzální.

Struktura robotů a manipulátorů

Roboty představují složité integrované systémy, které podle jejich stavební povahy tvoří:

 • Mechanická struktura robotu – sestává z těchto hlavních částí:

  • - základna
  • - článková konstrukce
  • - strojní pohony
  • - ochranné kryty
  • - ochranné zařízení
 • Elektrická a elektronická zařízení robotu – přes svou rozmanitost je účelově tvoří:

  • - vnímací systém
  • - řídicí systém
  • - ovládací systém
  • - silové ovládací prvky.

Na základě toho přehledu konstrukčního uspořádání a hlavních funkcí robotu se vytvářejí podmínky pro diferencované sestavování bezpečnostních požadavků.

Na obrázku níže je všeobecné schema manipulačního průmyslového

Nahrávám...
Nahrávám...