dnes je 25.5.2024

Input:

První pomoc

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1
První pomoc

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Definice první pomoci

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. V zásadě se jedná o laickou první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby, nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Cíl první pomoci

Cílem první pomoci je zachránit život a zdraví postiženého, zabránit zhoršení jeho stavu a zajistit podmínky pro jeho zotavení.

Aspekty první pomoci

Kdokoliv se může kdykoliv stát nejen zachráncem, ale i tím, kdo první pomoc potřebuje, tedy postiženým. Zejména při stavech bezprostředního ohrožení života je první pomoc na místě události naprosto nezastupitelná a její včasné a účelné poskytnutí svědky události ještě před předáním do odborné péče bývá rozhodující pro další osud postiženého*. Při poskytování první pomoci záleží na teoretických znalostech a praktických dovednostech toho, kdo první pomoc poskytuje; záleží také na schopnosti použít "selský rozum“ a nepanikařit; je třeba si uvědomit hranice svých možností.

Rozeznáváme první pomoc technickou a první pomoc zdravotnickou.

Technická první pomoc

Technická první pomoc zpravidla předchází nebo "doprovází“ poskytnutí zdravotnické první pomoci. Technická první pomoc umožňuje především přístup k postiženému (například snesení a vyproštění postiženého, vytažení tonoucího z vody, uvolnění postiženého zpod spadlého stromu), zastavení působení zdroje a příčiny postižení (vypnutí elektrického proudu, vypnutí plynu, odstranění sesuté zeminy apod.) a opatření pro zabránění zhoršení situace (např. umístění výstražného trojúhelníku při dopravní nehodě, uzavření prostoru mimořádné události před přístupem nepovolaných osob).

V případě mimořádné události na pracovišti může být zajištění technické první pomoci v možnostech zaměstnavatele, ale v závažnějších případech bude nutné si vyžádat (např. při vyprošťování při zřícení střechy, havárii jeřábu apod.) pomoc záchranářů Hasičského záchranného sboru nebo ostatních složek záchranného integrovaného systému.

Zdravotnická první pomoc

Zdravotnické první pomoci předchází vyhodnocení stupně závažnosti postižení. Ten, kdo poskytuje první pomoc, si musí odpovědět na řadu otázek, aby správně vyhodnotil mimořádnou událost a pak mohl správně poskytovat první pomoc. Musí vyhodnotit, co se stalo a zvážit, zda nehrozí jemu či postiženému či dalším osobám další nebezpečí.

Orientační posouzení

U postiženého/postižených je třeba provést orientační posouzení tělesného a duševního zdravotního stavu a na základě:

  1. subjektivních příznaků (dušnost, úzkost, bolest, křeče apod.) a 

  2. objektivního posouzení (dýchání, tep, krvácení, pocení, barva kůže a sliznice, bezvědomí, nereagování a změny v chování, rozsah ran a jejich charakter

Nahrávám...
Nahrávám...