dnes je 1.10.2023

Input:

Ruční nářadí

30.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.5.3
Ruční nářadí

Ing. Miroslava Kopecká

Pro ruční nářadí dosud platí vyhláška č. 48/1982 Sb., která uvádí v § 200 všeobecně platné zásady pro ruční nářadí, především:

 • nářadí musí mít hladké rukojeti zajištěné proti uvolnění,

 • pracovní plochy nesmějí mít otřepy, trhliny, odštěpovat se.

Kleště

Zásady BOZP při použití kleští:

 • nepoužívat kleští místo vhodnějších nástrojů (klíčů),

 • rozviklané kleště nepoužíváme, musí být v pořádku střední stahovací šroub,který občas namažeme; kleště nemají mít ostré hrany v místech, kde je svíráme, a vyštípaná místa,

 • rukojeti kleští musí mít v zadní části mezeru alespoň 10–15 mm; kleště se smějí používat jen k určenému druhu práce,

 • kleště pro elektrotechnické práce musejí mít označení,

 • při práci mají být kleště čisté a suché; na kleště netlučeme kladivem,

 • nepoužíváme na štípání nadměrné silných drátů a ani jinak je nepřetěžujeme.

Maticové klíče

 • Používání maticového klíče musí přesně odpovídat velikosti matice nebo hlavy šroubu,

 • mají mít hladký povrch,

 • klíče udržujeme čisté, nepracujeme se znečištěnou rukou,

 • vymačkané nebo jinak poškozené klíče se nesmějí používat,

 • prodlužování rukojetí klíčů trubkou nebo zvětšování pákového účinku údery kladivem na klíč apod. je zakázáno.

Nože

 • Při práci s noži musí mít zaměstnanec dostatek volného prostoru a podle povahy práce předepsané osobní ochranné pracovní prostředky,

 • nůž (mimo kapesní) musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zranění.

Nůžky na plech

 • Používáme spíš menší, vzájemný poměr délek pák rukojetí a čelistí má být takový, aby nevyžadoval velkou fyzickou sílu, hroty zaoblené,

 • mají mít distanční doraz,

 • při práci s plechem dávat pozor na pořezání o ostré hrany plechů, používat ochranu rukou, na pracovišti udržovat pořádek.

Pilníky, rašple

 • Před pilováním předmět dobře upevníme,

 • zvolíme pilník správné velikosti, musí mít nasazenou rukojeť, která nesmí být prasklá,

 • při pilování vyvíjíme úměrný tlak, pokud se pilník zanáší, čistíme jej kartáčem,

 • pilníky nesmějí být mastné,

 • na pilníku nesmějí být viditelné trhliny, otřepy, závalky, stopy po rzi a deformaci; zuby nesmějí být vydroleny ani poškozeny a musejí být ostré; výška zubů a rozteč musí být na celé činné části pilníku stejnoměrná,

 • rašple nesmí být tak křivá, aby to bylo pouhým okem patrno.

Ruční pilky

 • Řezaný materiál dobře upevníme, řežeme blízko místa upnutí,

 • pilové listy ostré, rozvod správně proveden,

 • kontrolujeme pevné nasazení rukojetí, zda jsou upínací díly řádně zajištěny, upínací čepy nenahrazujeme hřebíky,

 • zvýšenou pozornost věnujeme zařezávání, pilku opíráme o špalík nebo provedeme drážku pilníkem,

 • při řezání dáváme pozor, aby pilka nevyskočila z řezu, při únavě přerušíme práci,

 • dbáme na bezpečné ukládání pilek,

 • poškozené pilové listy nebo listy s vylámanými zuby se nesmějí používat.

Sekáče

 • Sekáče nesmějí být kratší než 150 mm,

 • sekáče používáme jen ostré, jejich hlavy musejí být čisté, bez otřepů,

 • při broušení je třeba sekáče chladit, jinak se nástroj vyhřeje a popustí,

 • při práci se sekáčem chráníme oči brýlemi, nástroj je vhodné držet v kožené rukavici,

 • Sekáč držíme pevně, před dopadem kladiva pevné držení poněkud povolíme; nesekáme proti sobě nebo proti jiné osobě,

 • nepřesekáváme tvrdé ocelové dráty, např. pružiny,

 • u zámečnických sekáčů se při přejímacích zkouškách zkouší pevnost ostří,

 • při sekání ve svěráku je nutno sekat vždy směrem k pevné čelisti svěráku,

 • při sekání tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zaměstnance v okolí, je nutno použit zástěny,

 • tluče-li kladivem nebo perlíkem druhá osoba, nesmí se nástroj nikdy držet rukou, ale držákem,

 • je zakázáno používat sekáče kruhového průřezu.

Šroubováky

 • Nepoužíváme šroubováky poškozené, s protáčející se nebo prasklou rukojetí, ohnuté,

 • konec šroubováku má mít tvar plochého klínu, nemá být ostrý nebo naopak zaoblený,

 • nešroubujeme proti dlani nebo proti tělu,

 • při povolování šroubů si nepomáháme kleštěmi,

 • nepovolujeme vzájemnou pomoc při práci se šroubovákem, např. při elektromontážních pracích,

 • nepoužíváme šroubovák jako dláto nebo páčidlo,

 • nenosíme šroubováky v kapse,

 • malé, drobné předměty se nesmějí při šroubování držet v dlani ruky; pro používání ručních mechanických šroubováků, kolovrátků apod. se musí použít zvláštních šroubováků se zesílenými dříky bez rukojeti,

 • šroubováky pro elektrotechnické práce musejí být označeny.

Vrtáky, výhrubníky, výstružníky

 • Před vrtáním materiál řádně upnout, podložit,

 • nástroje používáme řádně nabroušené, rovné, bez vyštípaného ostří, beze stop

Nahrávám...
Nahrávám...