dnes je 1.3.2024

Input:

Ruční nářadí

14.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.2
Ruční nářadí

Ing. Miroslava Kopecká

Pro ruční nářadí dosud platí vyhláška č. 48/1982 Sb. § 200 vyhlášky č. 48/1982 Sb. uváídí všeobecně platné požadavky pro ruční nářadí, především:

 • -> nářadí musí mít hladké rukojeti zajištěné proti uvolnění,
 • -> pracovní plochy nářadí nesmějí mít otřepy, trhliny.

V části Nářadí úvod a vymezení pojmů jsou uvedena obecná nebezpečí při práci s nářadím a obecná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nářadím. Dále jsou pro některá nářadí uveden a specifická nebezpečí a opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která doplňují obecné informace z uvedené části Nářadí úvod a vymezení pojmů.

Jejich výčet nemůže být úplný. Vždy je třeba vycházet z nebezpečí zjištěných pro konkrétní pracovní činnost v konkrétním prostředí a pracovních podmínkách a s ohledem na zaměstnance tuto práci provádějící.

Kleště

Dalším nebezpečím při práci s kleštěmi je:

 • -> sedření kloubů při používání rozviklaných kleští.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití kleští:

 • -> kleště se smějí používat jen k určenému druhu práce,
 • -> rukojeti kleští musí mít v zadní části mezeru alespoň 10–15 mm,
 • -> kleště pro elektrotechnické práce musejí mít označení,
 • -> při práci mají být kleště čisté a suché; na kleště netlučeme kladivem,
 • -> nepoužíváme na štípání nadměrné silných drátů a ani jinak je nepřetěžujeme,
 • -> k práci je zakázáno používat kleště
  • místo vhodnějších nástrojů (např. klíčů),

  • s ostrými a/nebo vyštípanými hranami v místech uchopení.

Stranové klíče

Dalším nebezpečím při práci se stranovými klíči je:

 • -> sedření kloubů při vysmeknutí klíče.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití stranových klíčů:

 • -> používaný stranový klíč musí odpovídat velikosti matice nebo hlavy šroubu,
 • -> klíče udržovat čisté, nepracovat se znečištěnýma rukama,
 • -> k práci je zakázáno:
  • používat klíče vymačkané a poškozené,

  • prodlužovat rukojetí klíčů trubkou nebo zvětšovat pákový účinek údery kladivem na klíč apod..

Nože

Dalším nebezpečím při práci s noži je:

 • -> pořezání a bodné rány různých částí těla,
 • -> pořezání rukou při mytí nožů.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití nožů:

 • -> nůž (mimo kapesní) musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zranění.

Nůžky na plech

Dalším nebezpečím při práci s nůžkami na plech je:

 • -> stříhnutí,
 • -> řezné a bodné rány, způsobené stříhaným materiálem.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití nůžek na plech:

 • -> poměr délek pák rukojetí a čelistí má být takový, aby práce nevyžadovala velkou fyzickou sílu,
 • -> nůžky musí mít distanční doraz.

Pilníky, rašple

Dalším nebezpečím při práci s pilníky a rašplemi:

 • -> přiskřípnutí části ruky prasklou rukojetí,
 • -> zranění ruky při vyjetí nářadí z dráhy pohybu (zejména při mastném pilníku),
 • -> zranění otřepy.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití pilníků a rašplí:

 • -> zvolíme pilník správné velikosti, s rukojetí bez závady,
 • -> pilníky nesmějí být mastné,
 • -> na pilníku nesmějí být:
  • viditelné trhliny, otřepy, závalky,

  • stopy po rzi a deformaci;

  • vylámené ani poškozené zuby a musejí být ostré;

 • -> výška zubů a rozteč musí být na celé činné části pilníku stejnoměrná,
 • -> rašple nesmí být deformovaná,
 • -> pokud se pilník zanáší, čistíme jej kartáčem.

Ruční pilky

Dalším nebezpečím při práci s ručními pilkami je:

 • -> pořezání při vyskočení pilky z řezu (hlavně při použití listu s vylámanými a špatně naostřenými zuby),

Doplňující požadavky pro bezpečné použití ruční pilky:

 • -> kontrolujeme pevné nasazení rukojetí, zda jsou upínací díly řádně zajištěny, upínací čepy nenahrazujeme hřebíky,
 • -> zvýšenou pozornost věnujeme zařezávání (pilku opíráme o špalík nebo provedeme drážku pilníkem)
 • -> při řezání dáváme pozor, aby pilka nevyskočila z řezu,
 • -> při únavě přerušíme práci,

Sekáče

Dalším nebezpečím při práci se sekáči je:

 • -> zapíchnutí odlétnutého otřepu do očí nebo těla obsluhy nebo jiné osoby v blízkosti,
 • -> odpružení sekáče při sekání tvrdých ocelových drátů a pružin,
 • -> úder dopadem nářadí na ruku (nohu).

Doplňující požadavky pro bezpečné použití sekáčů:

 • -> sekáče nesmějí být kratší než 150 mm,
 • -> sekáče musí být ostré, jejich hlavy musejí být čisté a bez otřepů,
 • -> oči chránit brýlemi,
 • -> nástroj držet v kožené rukavici,
 • -> sekáč držet pevně, před dopadem kladiva pevné držení poněkud povolit,
 • -> nesekat proti sobě nebo proti jiné osobě,
 • -> nepřesekávat tvrdé ocelové dráty, např. pružiny,
 • -> při sekání ve svěráku je sekat vždy směrem k pevné čelisti svěráku,
 • -> při sekání tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zaměstnance v okolí, použit zástěny,
 • -> tluče-li kladivem nebo perlíkem druhá osoba, nedržet nástroj rukou, ale v držáku,
 • -> je zakázáno používat sekáče kruhového průřezu.

Šroubováky

Dalším nebezpečím při práci se šroubováky:

 • -> bodnutí do dlaně nebo jiné části těla.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití:

 • -> konec šroubováku má mít tvar plochého klínu, nemá být ostrý nebo naopak zaoblený,
 • -> nešroubovat proti dlani nebo proti tělu,
 • -> při povolování šroubů si nepomáhat kleštěmi,
 • -> nepovolovat vzájemnou pomoc při práci se šroubovákem,
 • -> nepoužívat šroubovák jako dláto nebo páčidlo,
 • -> nenosit šroubováky v kapse,
 • -> malé, drobné předměty při
Nahrávám...
Nahrávám...