dnes je 28.5.2020

Input:

Šestnáct firem obdrželo osvědčení Bezpečný podnik

24.10.2019, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Zástupcům šestnácti společností bylo 22. října vpražském Kaiserštejnském paláci předáno osvědčení „Bezpečný podnik“, které je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně důležitá jako ekonomické ukazatele. Většina oceněných společností obhájila toto osvědčení už zminula, velká část dokonce opakovaně. Zároveň se bezpečným podnikem staly i nové firmy, které se rozhodly nadstandardně chránit zdraví svých zaměstnanců při práci nad rámec legislativních požadavků.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ předali zástupcům 16 společností náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na jejich pracovištích. „Je zapotřebí ocenit úsilí managementu právních subjektů, které se dobrovolně zavázaly k plnění požadavků stanovených programem, a tím i k neustálému zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, i nad rámec legislativních požadavků,“ řekl k oceněným společnostem náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří