Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Seznam autorů

23.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
Seznam autorů

JUDr. Anna Janáková

JUDr. Anna Janáková

vedoucí autorka

JUDr. Eva Dandová

Kolektivní smlouvy

Přestávky v práci

Vnitřní předpis zaměstnavatele

Pracovněprávní postupy v návaznosti na zdravotní stav a zdravotní způsobilost zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody způsobené poškozením zdraví při práci

BOZP osob při specifickém pracovním zapojení

Ing. Daniela Horníčková

Kontrolní činnost, výklad a komentář zákona o kontrole

JUDr. Anna Janáková

Charakteristika BOZP

Nové právní předpisy

Pracovnělékařská péče

Mimořádné události a jejich zdolávání

Pracovněprávní postupy v návaznosti na zdravotní stav a zdravotní způsobilost zaměstnance

Opatření k zajištění BOZP

Bezpečnostní značky, značení a signály

Vytvoření podmínek pro výkon kontroly nad stavem bozp prováděné odborovou organizací

Odborná způsobilost v oblasti BOZP

Problematika školení a instruktáže o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Mimořádné situace a jejich řešení

BOZP osob při specifickém pracovním zapojení

PhDr. Vladimír Janák CSc.

Metody a způsoby realizace školení BOZP

JUDr. Zdena Krýsová

Kategorizace prací a rizikové práce

Podmínky pro výkon státního zdravotního dozoru

MUDr. Michaela Krchová

Výsledky dozoru nad zajišťováním PLS v roce 2015

Ing. Miloslav Kočí

Přehled

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: