dnes je 28.5.2024

Input:

Seznam konkrétních předpisů, použitelných k základní orientaci i ke školení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.20.3.2
Seznam konkrétních předpisů, použitelných k základní orientaci i ke školení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Právní předpisy

  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

  • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad BOZP ve znění p. p.

  • Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

  • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...