Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Školení a instruktáž o BOZP pro práce v lese

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.11
Školení a instruktáž o BOZP pro práce v lese

Ing. Zdeněk Juránek

Pro zaměstnance, kteří pracují v lese a na pracovištích obdobného charakteru doporučujeme v návaznosti na obecnou část školení (viz Struktura osnovy školení BOZP) zařadit do speciální části školení BOZP a instruktáže BOZP podle druhu práce následující okruhy informací, s kterými musí být zaměstnanec seznámen před započetím práce:

ZAMĚSTNANEC OBSAH ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽE 
pracující v lese 
 • - stanovené pracovní postupy a organizace práce na pracovišti
 • - rozmístění dalších osob a mechanizace na pracovišti
 • - možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem
 • - zvláštnosti pracoviště (např. svažitost terénu, nebezpečné prohlubně, nepřehlednost pracoviště, výskyt bodavého hmyzu, podmáčený terén apod.)
 • - způsob zajišťování první pomoci
 • - vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci
 • - prostředky umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc
 
pracující s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím - navíc minimálně 
 • - použití obvazového balíčku
 
vykonávající práci osamoceně nebo samostatně - navíc minimálně 
 • - pravidla pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti (nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem)
 • - povinnost přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem
 • - povinnost o přerušení informovat bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance (popř. zaměstnavatele)
 
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: