dnes je 25.5.2024

Input:

Školení a instruktáž o BOZP pro práce v lese

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.11
Školení a instruktáž o BOZP pro práce v lese

Ing. Zdeněk Juránek

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru musí zaměstnavatel organizovat v návaznosti na § 4 NV č. 339/2017 Sb. tak, aby práce se řetězovou pilou, obsluhu mechanizačních prostředků a soustřeďování dříví traktorem, koňmi nebo lanovým zařízením vykonávali pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem. I zde tedy platí § 103 odst. 3 zákoníku práce, tedy povinnost zaměstnavatele určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Pro zaměstnance, kteří pracují v lese a na pracovištích obdobného charakteru tedy doporučujeme v návaznosti na obecnou část školení (viz Struktura osnovy školení BOZP) zařadit do speciální části školení BOZP a instruktáže BOZP podle druhu práce následující okruhy informací, s kterými musí být zaměstnanec seznámen před započetím práce:

ZAMĚSTNANEC OBSAH ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽE 
pracující v lese 
  • - stanovené pracovní postupy a organizace práce na pracovišti
  • - rozmístění dalších osob a mechanizace na pracovišti
  • - možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem
  • - zvláštnosti pracoviště (např. svažitost terénu, nebezpečné prohlubně, nepřehlednost pracoviště, výskyt bodavého hmyzu, podmáčený terén apod.)
  • - způsob zajišťování první pomoci
  • - vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci
  • - prostředky umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc
 
 
  • -
 
Nahrávám...
Nahrávám...