dnes je 8.12.2023

Input:

Školení BOZP pro oponenta disertační práce

2.11.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jak je to s proškolením BOZP pro oponenty dizertačních prací, které je vyžadováno, přestože se nejedná o zaměstnance, kteří v rámci zpracování oponentury na provedenou práci ani nenavštíví v tomto případě školu či univerzitu?

Odpověď:

Zákoník práce vyžaduje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pouze u zaměstnanců zaměstnavatele. Pokud oponent dizertační práce vykonává

Nahrávám...
Nahrávám...