dnes je 19.5.2024

Input:

Školení určených zaměstnanců

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4
Školení určených zaměstnanců

JUDr. Anna Janáková

Spolupráce se zařízením závodní preventivní péče

Školení zaměstnanců k organizování poskytnutí první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace zaměstnanců zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. S tímto zařízením zaměstnavatel dohodne obsah školení, rozsah školení (věcný a časový), způsob zajištění či provedení školení (kdo a kde se bude školit) a vybavení určených zaměstnanců v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Osnova školení

Zaměstnavatelům lze doporučit například následující strukturu osnovy školení zaměstnanců určených k plnění úkolů ve smyslu ust. § 102 odst. 6 zákoníku práce:

A. Teoretická část 
Poř. číslo Školená látka Podklad je v části 
1.  Důvody opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí. Vysvětlení pojmu
mimořádná událost, typy mimořádných událostí, ke kterým by podle předpokladů
zaměstnavatele na pracovištích mohlo dojít. Způsob oznamování či vyhlašování
mimořádné události. 
8/2
8/3.1 
2.  Vysvětlení systému fungování integrovaného záchranného systému, jeho základních
složek a ostatních složek. Seznámení se způsoby přivolání těchto složek. 
8/3.2
8/3.3 
3.  Seznámení s podstatou poskytování první pomoci a jejími druhy, s povinností
poskytnout první pomoc. 
8/4.1
8/4.3 
4.  Seznámení se základními úkony při poskytování první pomoci a způsoby ošetření
vybraných druhů poranění v rámci první pomoci. 
8/4.2 
5.  Informování o osobních ochranných pracovních prostředcích (přichází-li to ve firmě
v úvahu), které zaměstnanci při určitých druzích mimořádných událostí musejí použít. 
8/4.3 
6. Seznámení s bezpečnostními značkami týkajícími se první pomoci a požární ochrany. 8/4.3 
7. Vysvětlení smyslu, důvodů a smyslu evakuace a způsobu jejího provedení. 8/4.4 
8. Seznámení s opatřením zaměstnavatele přijatými pro případ zdolávání mimořádných
událostí a se způsoby organizování spolupracovníků. 
8/7 

B. Praktická část 
Poř. číslo Školená látka Podklad je v části 
Nahrávám...
Nahrávám...