dnes je 19.5.2024

Input:

Školení zaměstnance

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3
Školení zaměstnance

JUDr. Anna Janáková

Součástí školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce jsou i otázky související se vznikem a zdoláváním mimořádných událostí, s poskytováním první pomoci, evakuací zaměstnanců, spolupráce se zaměstnanci určenými pro k organizování poskytnutí první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace zaměstnanců.

Osnova školení

Zaměstnavatelům lze doporučit, aby do školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zařadili i následující okruhy otázek, týkající se zdolávání mimořádných událostí, poskytování první pomoci a evakuace zaměstnanců:

A. Teoretická část 
Poř. číslo Školená látka Podklad je v části 
1.  Vysvětlení pojmu mimořádná událost, typy mimořádných událostí, ke kterým by podle
předpokladů zaměstnavatele na pracovištích mohlo dojít. 
8/3.1 
2.  Seznámení s právy a povinnostmi zaměstnance v souvislosti s mimořádnou událostí. 8/6.1
8/6.2 
3. Seznámení s podstatou poskytování první pomoci a jejími druhy, s povinností
poskytnout první pomoc. 
8/4.1
8/4.3 
4.  Seznámení s podstatou a postupem při evakuaci zaměstnanců, s pokyny k zastavení
práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. 
8/4.4 
5.  Informování o osobních ochranných pracovních prostředcích (přichází-li to ve firmě
v úvahu), které zaměstnanci při určitých druzích mimořádných událostí musejí použít. 
8/4.3 
6.  Vysvětlení pozice a úkolů osob určených k organizování poskytnutí první pomoci,
přivolání složek integrovaného záchranného systému a organizovaní evakuace
zaměstnanců a vysvětlení způsobu spolupráce s nimi podle opatření zaměstnavatele. 
8/5.2
8/5.3 
7. Seznámení s bezpečnostními značkami týkajícími se první pomoci a požární ochrany. 8/4.3 
Nahrávám...
Nahrávám...