Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Školení zaměstnanců o BOZP v souvislosti s neionizujícím zářením

18.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.9
Školení zaměstnanců o BOZP v souvislosti s neionizujícím zářením

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení, pokud se na pracovišti vyskytuje rizikový faktor neionizující záření, zařadit zejména níže uvedené okruhy témat.

Témata jsme rozdělili na úvodní obecnou část a speciální část. Specializovaná část školení se zaměřuje na konkrétní situace pracovišti a je v zásadě spojena s instruktáží o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Lektor by měl při speciální části školení být přímo na pracovišti (tj. tam, kde jsou umístěny zdroje elektromagnetického pole, kterých se omezení expozice týká) a zde školit.

Obecná část

Poř. číslo  Školená látka  
1  Základní vlastnosti neionizujícího záření.  
2  Upozornění na podstatnou rozdílnost veličin volených pro zjišťování a hodnocení expozice pro záření různých frekvencí.  
3  Právní rovnocennost výpočtu a měření při posuzování expozice.  
4  Možná poškození zdraví při nedodržení expozičních limitů neionizujícího záření.  
5  Vysvětlení, že ve frekvenčním intervalu 0 Hz – 300 GHz není exponovaná osoba s to na základě subjektivního pocitu poznat, zda je exponována, pokud expozice nepřekračuje stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu více než o řád.  

Speciální část

Poř. číslo  Školená látka  
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: