dnes je 21.6.2024

Input:

Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP o prevenci rizik

20.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.8
Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP o prevenci rizik

Tomáš Neugebauer

Do osnovy školení o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se ohledně prevence rizik, doporučuje zařadit následující témata:

Poř. číslo  Školená látka  Podklad je v  
(1)  Pojem prevence rizik.  ust. § 102 odst. 2 ZP 
(2)  Postup zaměstnavatele při prevenci rizik.  ust. § 102 odst. 3 ZP 
(3)  Povinnost zaměstnavatele minimalizovat rizika práce, která nelze odstranit.  ust. § 102 odst. 4 ZP 
(4)  Opatření k odstranění rizik a k minimalizaci neodstranitelných rizik jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatel na všech stupních řízení.  ust. § 102 odst. 4 ZP 
(5)    
(6)  Zásada prevence rizik- prostředky kolektivní ochrany před neodstranitelnými riziky práce mají přednost před prostředky individuální ochrany zaměstnanců (OOPP, ochranné nápoje apod.).  ust. § 102 odst. 5 písm. h) ZP 
(7)  Zásada prevence rizik - přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnance s cílem omezení působní negativních vlivů práce na jejich zdraví.  ust. § 102 odst. 5 písm. c) ZP 
Nahrávám...
Nahrávám...