dnes je 16.6.2024

Input:

Školení zaměstnanců v BOZP

20.9.2013, , Zdroj: Videocampus BOZP, Délka videa: 00:00:44

Kapitoly videa

Seminář sezamuje s postupem při školení zaměstnanců v BOZP. Problematiku zasazuje do legislativního rámce a vykládá povinnosti zaměstnavatelů vyplývající z předpisů. Dále rozebírá jednotlivé součásti školení a jejich náležitosti a způsob organizace školení pro pracovníky mimo pacovní poměr a pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří se po pracovišti mohou také pohybovat. Závěrečná část je věnována ověření znalostí nabytých zaměstnanci při školení.

Lektor

Ing. Eva Obalilová

Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou v požární ochraně. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. V roce 2012 spoluzaložila firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Nahrávám...
Nahrávám...