dnes je 18.5.2024

Input:

Školení zaměstnanců v problematice kolektivních smluv

7.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.7
Školení zaměstnanců v problematice kolektivních smluv

JUDr. Eva Dandová

Právo zaměstnanců účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci uskutečňuji zaměstnanci prostřednictvím svých zástupců, kterými jsou především odborová organizace a také zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato účast se realizuje nejen při jednáních se zaměstnavatelem a poskytováním a sdílením informací, ale také v kolektivním vyjednávání, jehož výsledkem je kolektivní smlouva.

Pokud jsou u zaměstnavatele některé podmínky a vztahy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci regulovány kolektivní smlouvou, měl by zaměstnavatel zařadit do osnovy školení i otázky, které umožní zaměstnancům pochopit význam a dopady kolektivní smlouvy na jejich pracovněprávní situaci.

Zaměstnavateli lze doporučit, aby ohledně kolektivních smluv zařadil do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zařadil následující okruhy školené látky:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro zaměstnance 
Poř. číslo  
Školená látka  
Podklad je v části  
1.  Typy kolektivních smluv  Kolektivní smlouvy 
Nahrávám...
Nahrávám...