dnes je 21.2.2024

Input:

Školitelé, jejich osobnost a kvalifikace

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1
Školitelé, jejich osobnost a kvalifikace

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Způsob zajištění lektora

Základním předpokladem pro všechny druhy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně je jejich realizace pomocí lektorů – školitelů. Většina z nich bude pocházet z vnitřních zdrojů. Jmenovitě půjde především o vedoucí zaměstnance různých úrovní řízení, nebo osoby odborně způsobilé v dané oblasti: osoby odborně způsobilé k prevenci rizik, odborně způsobilé osoby nebo technici požární ochrany, poskytovatelé pracovnělékařských služeb, atp. Pro ně je následující kapitola určena především. Najme-li si organizace školící firmu, ta by při vhodném výběru měla vždy disponovat vyškolenými lektory a odborníky, kteří zaručí jak úroveň výuky, tak adekvátní náplň a obsah kurzů.

Cíle výkladu

Cílem této výkladu této podkapitoly je seznámit školitele z vnitrofiremních zdrojů s pedagogickým minimem dovedností a znalostí, nutných pro realizaci různých forem školení bezpečnosti práce a požární ochrany.

Věk a kvalifikace lektora

Pro školitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není předepsána žádná zvláštní kvalifikace. Přesto by školitel měl svou osobností a vzděláním poskytovat záruku kvalitní výuky. Základní předpoklady pro jeho účinkování lze shrnout do následujících bodů:

a) požadovaný věk nad 18 let, s dokončeným středoškolským (maturita), nebo vysokoškolským vzděláním,

b) lektor má mít praktickou zkušenost a znalosti: vědět jak se bezpečnostní předpisy uplatňují v praxi. Čerstvě nastoupený teoretik s kupou papírů na zeleném stole nebude nejlepším řešením.

Osobnostní předpoklady lektora

c) vhodné osobnostní charakteristiky a schopnosti podle L. M. a S. M. Spencerů1):

  • Má vliv a schopnost působit: prezentace šité na míru (dle situace), užívání jazyka posluchačů, příkladů, humoru, gest, má dobrý hlasový projev.

  • Schopnost rozvíjet druhé: inovativní metody výuky, flexibilita k potřebám druhých, věří v potenciál účastníků školení.

  • Mezilidské porozumění: udělá si čas na vyslechnutí druhých, rozumí náladám druhých, zajímá se o potřeby druhých, vědomí dopadů na druhé, rozumí do hloubky dlouhodobému působení prostředí (firmy).

  • Sebedůvěra – sebevědomí: věří ve

Nahrávám...
Nahrávám...