Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Sociálně patologické jevy ve školství

1.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.7
Sociálně patologické jevy ve školství

JUDr. Eva Dandová

Část školního (vnitřního) řádu, která upravuje podmínky zajištění BOZ dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, musí být samozřejmě nejobsáhlejší, protože – jak jsme si dovodili výše- školní (vnitřní) řád je základní přepisem školy nebo školského zařízení, je to takový jejich domácí zákon a vzhledem k tomu, že oblast BOZ žáků není v obecně závazných předpisech podrobněji propracována, je třeba ji zde věnovat zvýšenou pozornost. Základem pro její zpracování by samozřejmě měl být Metodický pokyn 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
BOZP profi | BOZP profi plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  BOZPprofi@BOZPprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • více než 3 500 dokumentů z oblasti BOZP
 • přes 100 vzorových dokumentů
 • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti
 • on-line semináře a jejich videozáznamy zdarma
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: