dnes je 28.5.2024

Input:

Související právní předpisy

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.1
Související právní předpisy

  • Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zejména hlava II – technické předpisy a technické normy.

  • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.

  • Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.

  • Nález Ústavního soudu

Nahrávám...
Nahrávám...