dnes je 23.6.2024

Input:

Související právní předpisy upravující posudkovou péči

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.1
Související právní předpisy upravující posudkovou péči

JUDr. Anna Janáková

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zejména ust. § 5.

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména hlava IV, díl 1 – Posudková péče a lékařské posudky a díl 4 – Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob.

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zejména ust. § 38 – posudková činnost.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zejména příloha č. 1, bod č. 1 – výpis ze zdravotnické dokumentace; bod č. 5 – lékařský posudek.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb., týkající se posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo pracovnělékařských služeb (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění novel uskutečněných vyhláškami č.

Nahrávám...
Nahrávám...