dnes je 28.5.2024

Input:

Související předpisy k zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků

25.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1
Související předpisy k zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků

JUDr. Eva Dandová

Přehled právních předpisů upravujících problematiku bezpečnosti ve školství a zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků.

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 101 - § 108

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci § 1 až § 11

• Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 7až § 14 a § 37 až 40

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 21, § 22, § 29, § 30

• Zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

• Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

• Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

• Metodický pokyn 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,

• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění

Nahrávám...
Nahrávám...