dnes je 28.5.2024

Input:

Specifikace nebezpečí a z nich plynoucí rizika při práci ve vodní dopravě

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4.5
Specifikace nebezpečí a z nich plynoucí rizika při práci ve vodní dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Nebezpečí ve vodní dopravě

K běžným nebezpečím, vyskytujícím se u již probíraných typů doprav, ve vodní dopravě k nim přistupují nebezpečí pádu do vody (z paluby, při přechodu na pevninu nebo z plavidla na plavidlo), zakopnutí o lana při pádu do podpalubí, při uvazování plavidel ke břehu nebo v plavebních komorách a další. V přístavech se vyskytují nebezpečí jako pohyb mechanismů, častý provoz vleček, množství jeřábů a jeřábových drah apod.

Eliminace nebezpečí

Je třeba si uvědomit, že pro vodní dopravu platí nejen příloha č. 2 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., ale i vlastní textová část celého nařízení vlády. Znamená to, že se provozování vodní dopravy bude organizovat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 114/1995 Sb., a s jeho prováděcími vyhláškami, návody výrobců pro provoz a obsluhu plavidel a dále v souladu s vypracovaným místním provozním bezpečnostním předpisem. Povinnosti stanované zákonem a jeho prováděcími vyhláškami byly probrány výše, na tomto místě k některým požadavkům přílohy č. 2 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Při vytahování, spouštění, vyvazování a spojování plavidel, při používání lodního výtahu, při práci s lany a kotvou, při sochorování (tzn. např. používání sochorů k uvolňování nasedlých plavidel odtlačováním na hlubší vodu, k zajišťování manévrovacích schopností

Nahrávám...
Nahrávám...