dnes je 19.5.2024

Input:

Specifikace nebezpečí

28.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.3
Specifikace nebezpečí

Ing. Vojtěch Mráz

Nebezpečí při povrchové úpravě materiálu je závislá na použité technologii a zařízení. Dále jsou uvedeny příklady nebezpečí.

Mechanická nebezpečí

Mechanická nebezpečí se vyskytují hlavně s použitým technologickým zařízením:

 • nebezpečí pohmoždění nebo rozdrcení (sevření nebo vtažení částí lidského těla provozem zařízení, zvláště při údržbě),

 • nebezpečí pádu výrobku,

 • nebezpečí od styku s pohyblivými částmi míchacího stroje barev nebo nestability přemístitelných míchacích strojů (přeplnění, nesprávného umístění),

 • nebezpečí od pohyblivých částí stříkací kabiny (dveře, vrata, ventilátory, stříkací roboty a manipulátory, otočné stoly pro výrobky),

 • nebezpečí uzavření obsluhy v kabině nebo ztížení jejich úniku v kritických situacích překážkami (výrobky),

 • zablokování dveří deformacemi kabiny, nemožnost otevření lidskou silou v důsledku náhodného snížení tlaku vzduchu v kabině,

 • nebezpečí nárazu (např. působením zpětných sil při stříkání nebo rozprašování)

 • nebezpečí propíchnutí (při elektrostatickém zařízení fyzickým stykem s elektrodou, při navěšování a snímání pokovovaných výrobků),

 • nebezpečí vystříknutí nátěrové hmoty, rozpouštědla, vzduchu pod tlakem při neúmyslném spuštění zařízení,

 • vstřiknutí do částí lidského těla,

 • netěsností nebo prasknutí zařízení,

 • nebezpečí z porušení celistvosti zařízení

 • uvolnění spojů v důsledku chvění,

 • porušení těsnosti zařízení v důsledku poruchy,

 • koroze nebo eroze,

 • chemickou reakcí,

 • nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu pracovníka (zvyšuje špatné osvětlení) na chodbách, plošinách, žebřících, schodištích, na podlahových roštech,

 • na podlaze pokryté barvou nebo jinými kluzkými látkami,

 • pád do pracovního kanálu ve stříkací kabině,

 • pád do máčecí vany.

Elektrická nebezpečí

Velmi častými jsou elektrická nebezpečí:

 • přímý nebo nepřímý dotyk obsluhy s živými el. částmi z provozních důvodů neizolovaných,

 • dotyk s živými el. částmi přes poškozenou izolaci (chemicky, mechanicky),

 • dotyk s živými částmi, které mají bezpečné napětí a nebezpečné napětí vznikne v důsledku poruchy,

 • přímý dotyk obsluhy s neživou částí při současné poruše el. zařízení,

 • při vadném pospojování s ochranným uzemněním, nebo vysokém odporu uzemnění,

 • úraz elektrostatickým výbojem vznikajícím třením při proudění nátěrové hmoty nebo stlačeného vzduchu,

 • elektrostatické výboje z neuzemněných vodivých částí nebo velkých nevodivých povrchů ve styku s vodivými materiály,

 • vznik poruch a selhání zařízení v důsledku působení vnějších vlivů na el. zařízení.

Tepelná nebezpečí

Popálení nebo opaření:

 • při manipulaci s předehřátou nátěrovou hmotou,

 • při použití horkého vzduchu,

 • při použití plamene (metalizace),

 • při protržení nebo netěsnosti části zařízení,

 • při neočekávaném vystříknutí horkých nátěrových hmot,

 • při nežádoucím ohřevu částí stroje během provozu,

 • při poruše indikace maximální dovolené teploty látky,

 • pádem do žhavé lázně (oplachové nebo roztaveného kovu),

 • vystříknutím žhavé lázně při pádu, ponořování nebo vynořování předmětu,

 • vystříknutím žhavého kovu při ponoření mokrého výrobku,

 • od žhavých pokovených výrobků při manipulaci nebo v prostoru chladnutí.

Nebezpečí záření

Světelná a tepelná záření navozují nebezpečí záření, které může způsobit:

 • popálení,

 • poškození očí.

Hluk

Hluk působí na smysly nebo zdraví obsluhy, nebo ruší komunikaci, případně akustické signály a vzniká od

 • ventilátorů,

 • proudícího vzduchu o vysoké rychlosti (potrubí, příslušenství), čištění vzduchu (mokrý systém), zpětného ofukování filtrů stlačeným vzduchem,

 • broušení.

Vibrace

Vibrace mohou způsobovat neurologické a vaskulární poruchy a jsou vytvářeny

 • při použití ručního zařízení připojeného k tlakovému pulznímu generátoru,

 • přenosem vibrací části stroje na

Nahrávám...
Nahrávám...