dnes je 25.5.2024

Input:

Statistika úrazovosti

11.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.2.1
Statistika úrazovosti

Ing. Miroslava Kopecká

V roce 2008 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Jediný relativní ukazatel, který dlouhodobě vykazuje trend pozvolného růstu, je průměrná doba trvání jednoho případu. V roce 2008 to bylo již 49,8 kalendářních dnů na jeden případ. Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností totiž klesl meziročně dynamičtěji než počet dnů této pracovní neschopnosti a došlo k rekordnímu nárůstu tohoto ukazatele, a to již o 6,8 %.

Z grafu č. 1 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných, pro

  • nářadí, náčiní, nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje to je 9,5 %.

Z uvedeného grafu je jasně patrné, že nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení byly zdrojem vyššího počtu úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny než např. zvířata, dopravní prostředky a stroje.

Ve skupině VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení je zastoupení následující:

  • Nástroje ruční (řezné, sekací, krájecí, dlabací a probíjecí) ... 5,2 %

  • Pomocné ruční nářadí (náčiní), bicí, utahovací, přidržovací ... 2,1 %

  • Ručně ovládané stroje a přístroje ... 1,4 %

  • Jiné nástroje a nářadí ... 0,8 %

Příčiny pracovních úrazů

Ze statistiky úrazovosti vyplývá, že nejčastější příčinou úrazů jsou:

  • nedostatky osobních předpokladů zaměstnanců k řádnému pracovnímu výkonu. Školení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce jsou prováděna formálně, nikoli v rozsahu vykonávané činnosti,

Nahrávám...
Nahrávám...