dnes je 28.5.2024

Input:

Svařování elektrickým obloukem

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4.4
Svařování elektrickým obloukem

Ing. Miloslav Kočí

Na svařovaný předmět nebo podložku musí být svařovací kabel připojen svařovací svorkou.

Držáky elektrod se mohou odkládat jen na izolační podložku nebo izolovaný stojan a musejí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů. Držáky se nesmějí ochlazovat ponořením do vody.

Svařovací zdroj musí být zajištěn proti nežádoucímu pohybu a před opuštěním pracoviště se musí vypnout. Smí se připojit jen do zásuvek ověřených provozovatelem. Při přemisťování se musí svařovací zdroj odpojit od sítě.

Svářeč musí před zasunutím vidlice svařovacího zařízení do zásuvky zkontrolovat

  • vidlici i zásuvku, zda není viditelně poškozená,

  • izolaci na přívodu proudu do zdroje i na svařovacích vodičích, zda není poškozená,

  • dotažení svorek svařovacích vodičů na zdroji,

  • zda nejsou svařovací vodiče zkratovány,

  • zda kostra zdroje není spojena se svařovacím vodičem,

  • zda svařovací zdroj je vypnutý.

Před zapnutím zdroje musí dále svářeč zkontrolovat

  • zda není poškozena izolace držáku elektrod nebo svařovacího hořáku,

  • zda je svařovací svorka připojena co nejblíže ke svařovanému místu,

  • zda jsou splněny další podmínky svařování, o kterých byl poučen.

Vyměňovat elektrody při svařování lze jen s nasazenými suchými a neporušenými svářečskými rukavicemi.

Při vkládání cívky se svařovacím drátem do zařízení a při výměně wolframové elektrody nesmí být na svorkách svařovacího zdroje napětí. Držáky wolframových elektrod a svařovacích pistolí s vodním chlazením se nesmějí používat, jestliže z chladicího systému uniká voda.

Používané svařovací vodiče nesmějí být zbytečně dlouhé, musí být dodržováno povolené proudové zatížení vodičů.

Ochrana před úrazem el. proudem

Na svářečském pracovišti při svařovaní el. obloukem musejí být všichni

Nahrávám...
Nahrávám...