Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Technické normy pro ocelové konstrukce

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.1
Technické normy pro ocelové konstrukce

Martin Šturma – Igor Lüftner

Pro ocelové konstrukce mají největší význam následující normy:

  • ČSN 73 2604:2012 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

  • ČSN EN 1090-1+A1:2012 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

  • ČSN EN 1090-2+A1:2012 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

  • ČSN EN 1990 ed. 2:2015 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

  • ČSN ISO 13822:2014 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

  • soubor norem ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

  • soubor norem ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

Do roku 2011 byly požadavky na ocelové konstrukce stanoveny normou ČSN 73 2601:1988 Provádění ocelových konstrukcí, která již není v účinnosti. Tato norma určovala, jak se má ocelová konstrukce vyrobit, udržovat a také kontrolovat. V roce 2012 nabyla účinnosti nyní platná norma ČSN 73 2604:2012 , která řeší především kontroly, údržbu a dokumentaci OK. Nová norma se vztahuje i na OK nevyžadující stavební povolení dle stavebního zákona. Norma ČSN 73 2604:2012 se nevztahuje na mostní konstrukce, pro které platí ustanovení ČSN 73 2603:2011 Ocelové mostní konstrukce - Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky. V současnosti se dle ČSN 73 2604:2012 musí provádět tyto kontroly: výchozí prohlídka, běžná prohlídka, podrobná prohlídka, mimořádná prohlídka a prohlídka použitelnosti.

Norma

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: