dnes je 18.4.2024

Input:

Technik požární ochrany

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3
Technik požární ochrany

kpt. Ing. Pavla Tománková

Působnost technika PO

Technik požární ochrany je kompetentní k výkonu činnosti preventisty. Jeho odbornost je však již rozšířená na téměř celou oblast zajištění požární ochrany. Technici požární ochrany mohou zabezpečovat plnění povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob uvedených v § 5 a § 6 zákona o požární ochraně. Jedná se například o:

  • zabezpečení potřebného množství hasicích přístrojů a udržování v provozuschopném stavu (to platí také pro požárně bezpečnostní zařízení atd.);

  • udržování volných komunikací, únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům;

  • zajištění volného přístupu k hasicím přístrojům a požárně bezpečnostním zařízením atd.;

  • označování pracoviště bezpečnostními značkami;

  • provádění preventivních požárních prohlídek;

  • komunikaci s místně příslušným orgánem státního požárního dozoru při provádění kontroly apod. (vždy je však nezbytná přítomnost statutárního orgánu právnické osoby nebo zplnomocnění k potřebnému výkonu).

Dále jsou technici požární ochrany oprávněni zpracovávat a vést dokumentaci požární ochrany s výjimkami, které náleží pouze odborně způsobilým osobám v požární ochraně. Jsou kompetentní k provádění kompletního školení (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventistů) v provozech se zvýšeným požárním nebezpečím. U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti s vysokým požárním nebezpečím mohou provádět školení s výjimkou odborné přípravy preventistů a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Činnost technika PO

Činnost technika požární ochrany může být vykonávana buď v pracovněprávním vztahu nebo na základě zvláštního zákona.

Odborná příprava

Obsahem odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti techniků požární ochrany je seznámení s:

a) předpisy o požární ochraně,

b) dílčí znalostí požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti),

c) základními funkcemi a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně

Nahrávám...
Nahrávám...