dnes je 1.3.2024

Input:

Témata do školení zaměstnance o BOZP

24.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.10
Témata do školení zaměstnance o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení (obecné části) zařadit následující okruhy témat:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro zaměstnance 
Poř. číslo  Školená látka  Podklad je v  
(1)  Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahujících se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti  ust. § 103 odst. 2 a 3, § 301 a ust. § 106 ZP 
(2)  Školení vedoucích zaměstnanců zahrnuje i otázky povinností zaměstnavatele, organizační v oblasti BOZP a povinností a oprávnění vyplývajících z pozice vedoucího zaměstnance.  ust. § 103 odst. 2, § 101 odst. 1 a 2, § 11, § 302 ZP 
Nahrávám...
Nahrávám...