dnes je 13.7.2020

Input:

Tkaniny KLOPMAN chrání proti pesticidům

29.6.2020, Zdroj: Otavan Workwear s.r.o. (www.otavan.cz)

Pesticidy jsou chemické nebo biologické látky určené k boji proti plevelům a škůdcům. Díky rostoucí celosvětové poptávce po potravinách se používají při většině zemědělských činností. V Evropské unii pracuje v zemědělství více než 8,7 milionu lidí. Zaměstnanci manipulující s kapalnými pesticidy jsou vystaveni mnoha rizikům a zvýšeným rizikovým faktorům, od rakoviny přes Parkinsonovu chorobu až po prenatální onemocnění, včetně ohrožení plodnosti či mutace DNA.

OBJEVTE TKANINY, CHRÁNÍCÍ PRACOVNÍKY V ZEMĚDĚLSTVÍ PROTI PŮSOBENÍ PESTICIDŮ

Vysoké procento nemocí, jež se vyskytují u zemědělských pracovníků, lze přičíst nedostatečné ochraně při používání pesticidů. K ochraně pracovníků používajících pesticidy slouží speciální ochranné prostředky, snižující riziko zdravotních problémů. Norma EN ISO 27065 obsahuje tři stupně ochrany dle míry rizika. Tkaniny a doplňky s touto certifikací jsou používány jako v Evropě, tak celosvětově. Tři stupně ochrany kombinují ochranu a pohodlí. Tkaniny Klopman nabízejí nové řešení.

V SOULADU S NORMOU EN ISO 27065

EN ISO 27065:2017/1:2019 stanovuje nový standard pro ochranu pracovníků

Ne každá práce s pesticidy vyžaduje stejný stupeň ochrany. Globální standard, sloužící zároveň jako standard pro EU, byl vyvinut speciálně pro oblast ochrany proti pesticidům. Díky využití dat z laboratoří a údajů přímo z pracovního prostředí byly stanoveny požadavky, jež musí každý ze tří stupňů ochrany splňovat.

Zájem o daný sektor a poptávka po tkaninách a doplňcích certifikovaných dle tohoto standardu v Evropě i ve světě stále roste. Klopman nabízí materiály odpovídající jak stupni 1, tak 2. Tkanina tak poskytuje potřebnou ochranu s ohledem na rizika, jimž pracovník čelí, zároveň zajišťuje pohodlí, snadný pohyb a prodyšnost. Tkaniny New Arena a Indestructible splňují všechny potřebné požadavky, Klopman tak přináší na trh vhodné materiály pro ochranu zaměstnanců, pracujících na polích, farmách, ve sklenících či zahradách.

POŽADAVKY EN ISO 27065

Standard stanovuje tři stupně dle kategorií rizika. U recyklovaných tkanin jsou testy prováděny po vyprání dle instrukcí výrobce nebo po 30
běžných pracích a sušicích cyklech. Podmínky pro recyklovatelnost u tkanin C1 a C2:

PEVNOST PŘI TAHU ≥ 180 N
ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ ≥ 10 N
ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ ≥ 10 N

Stupeň 1 odpovídá situacím, kdy je riziko kontaminace relativně nízké.

Tkanina musí splňovat tyto požadavky:

Odolnost proti penetraci dle ISO 22608 ≤ 40 %

Tkanina Klopman, odpovídající stupni C1 dané normy:

NEW ARENA

Splňuje požadavky na pohodlí a má potřebné