dnes je 25.5.2024

Input:

Transportní zařízení

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4
Transportní zařízení

Ing. Antonín Dušátko

Specifikace

V odborné literatuře, ale i v předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), se často setkáváme s některými pojmy, které bez jejich řádné specifikace mohou způsobovat nejasnosti v chápání jejich významu. K nim v předmětné oblasti patří zejména následující výrazy:

  • zařízení pro plynulou dopravu nákladů,

  • transportní zařízení a transportér,

  • dopravní zařízení a dopravník.

Transportní (dopravní) zařízení

V dřívějších dobách jsme se v tuzemsku výhradně setkávali s pojmy transportní zařízení, což představuje identický pojem k výrazu dopravní zařízení. Jedná se o zařízení určené k vodorovnému a svislému přemisťování nákladů, které jsou na zařízení přiváděni jiným mechanismem nebo ručně, a při přemisťování se obvykle nemění jejich fyzikální vlastnosti a struktura. Podstatná část zařízení je v klidu, pohybuje se náklad a část zařízení – unášecí prostředek. Pojem transportér je rovněž identický k názvu dopravník.

Transportér, dopravník

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů

V rámci přebírání mezinárodních předpisů, byl u nás v souvislosti s terminologickou normou ISO 2148 zaveden pojem zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Jde o zařízení pro

Nahrávám...
Nahrávám...