dnes je 18.5.2024

Input:

Tvářecí stroje - nebezpečí a pracovní úrazy

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3
Tvářecí stroje – nebezpečí a pracovní úrazy

Ing. Pavel Petrů

Práce na tvářecích strojích je nebezpečná a vzniká při ní velké množství pracovních úrazů s trvalými následky. Nejrizikovější technologickou činností při tváření materiálu je lisování za studena. Při těchto činnostech dochází k více než polovině všech úrazů. Nejvíce se na nich podílí skupina mechanických lisů.

Nejčastěji ohroženou osobou jsou ženy, na které připadá téměř 60 % úrazových případů.

Nejvíce postiženou částí těla jsou obě ruce obsluhy, především pak prsty – ukazováček, prostředník a palec.

Nebezpečí při práci na tvářecích strojích způsobují následující skutečnosti:

  • monotónní práce – pravidelně se jedná o sériovou výrobu s velkým počtem kusů. Při vysokém pracovním tempu obsluha dělá jen několik pohybů, ale stále stejných (až několik tisíc za směnu),

  • spojky výstředníkových lisů jsou velmi namáhané, často se na nich vyskytují poruchy,

  • velký podíl provozovaných lisů je starých. Na takovýchto strojích jsou často řídicí části, brzdy a spojkové prvky natolik opotřebované, že jsou velmi časté poruchy ovlivňující bezpečnost.

Příklady pracovních úrazů

Orgány dozoru nad bezpečností práce šetřily mj. i tyto pracovní úrazy:

  • Postižený se spolupracovníkem prováděli dělení děrovaného plechu o rozměrech 1 000 × 4 000, tloušťce 2 mm. Postižený stál z levé strany nůžek z čelního pohledu, spolupracovník zprava, zavádění plechu do střihu prováděl postižený. Jelikož ocelový děrovaný plech se vlnil, těžko se vsunoval pod nůž a pod ochranný kryt, pro usnadnění vsunutí plechu pod nůž, tento kryt postižený demontoval. Po odstřižení deseti kusů z pásu, připravoval postižený další střih, rukama vyrovnával vlny, které se na plechu vytvářely, předklonil se, aby lépe viděl pod nůž, a jak byl přikrčen, holení nebo kolenem nohy nekontrolovaně stlačil nožní ovládací (spouštěcí) tyč. Současně mu však po plechu sklouzla levá ruka pod nůž a při střihu došlo k amputaci čtyř prstů.

Postižený zaměstnanec porušil ustanovení § 106 zákona č. 262/2006 Sb., tím, že nedodržel pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen a svévolně vyřadil z provozu ochranné zařízení nebezpečného prostoru činné části strojního zařízení.

  • Postižený seřizoval vyfukovací stroj na plasty. Vypnul u stroje blokovací zařízení a vstoupil do pracovního prostoru stroje, aby ho mohl seřizovat. Stroj seřizoval tak, že levou rukou vytahoval výrobek a pravou rukou se držel pevného rámu v přední straně stroje. Při této činnosti se potřeboval dostat vlevo do činné části stroje s formou. Stroj při dokončení operace lisování výrobku přirazil svou pohyblivou částí, která zachycuje reakce při lisování, jeho pravou ruku do prostoru o šířce 15 mm. Došlo k poškození dlaně pravé ruky.

Postižený zaměstnanec nebyl prokazatelně seznámen se základními technickými podmínkami pro dané zařízení. V tomto předpise se uvádí, že při jakékoliv manipulaci

Nahrávám...
Nahrávám...