dnes je 18.5.2024

Input:

Typické pracovní úrazy při tváření materiálů

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.16.4
Typické pracovní úrazy při tváření materiálů

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Případ 1 – Paketovací lis

Při plnění lisovací komory paketovacího lisu "lisu na seno“, vtláčela postižená pravou rukou seno, a dříve než uzavřela dveře, byla uvedena pomocí pneumatického ventilu v pohyb vertikální lisovací deska. Došlo k stlačení pravé ruky lisovací deskou. Následně byla uvedena v pohyb horizontální lisovací deska. Tento pohyb lisovací desky způsobil amputaci pravé horní končetiny v zápěstí.

Paketovací lis (lis na seno) je bez označení výrobce (dozorovaný subjekt neurčil výrobce lisu), výrobního čísla a názvu zařízení. U zařízení není k dispozici technická dokumentace. Zařízení je koncipováno jako mobilní zařízení, které lze dle potřeby přemístit.

Lis se skládá z: ocelového rámu, lisovací komory, dvou lisovacích hlav, horizontálně a vertikálně upevněných na rámu stroje. Součástí lisovací hlavy je pneumatický válec s lisovací deskou pneumatického agregátu (kompresor ORLÍK se vzdušníkem výrobní číslo 000108)-pracovní tlak 4 MPa, ovládacího panelu (tvořen dvěma ovládacími ventily). Ovládací ventily jsou opatřeny pákou (levá páka slouží k ovládání vertikální lisovací hlavy, pravá páka slouží k ovládání horizontální lisovací hlavy). Pohybem pák doleva dochází k uvedení lisovacích desek do pohybu. Pozvolným pohybem páky dochází k pozvolnému pohybu lisovacích desek, při plném vychýlení páky vlevo dochází ke skokovému pohybu lisovací desky.

Dozorem, jehož předmětem byla kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek v organizaci, bylo zjištěno porušení předpisů ze strany organizace v tomto rozsahu:

Organizace

  • nezajistila postižené zaměstnankyni školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují její kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce lisování sena a hoblin, které se týkají její práce a pracoviště. Organizace pravidelně neověřovala její znalosti a soustavně nevyžadovala a nekontrolovala jejich dodržování. Tím porušila § 133 odst. 1 písm. e) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

  • nevypracovala pracovní postupy, pokyny pro lisování sena a hoblin, na základě vyhodnocení rizik a s těmito postiženou zaměstnankyni neseznámila. Nezajistila tak postižené podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Tím porušila § 133 odst. 1 písm. f) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

  • provozovala zařízení – paketovací lis "lis na seno“, které nebylo vybaveno ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a poškození zdraví, čímž nechránilo zaměstnance před zachycením nebo destrukcí pohybující se části zařízení (před zachycením lisovací deskou pohybující se v lisovací komoře paketovacího lisu). Tím porušila § 134a odst. 1 , písm. a) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 3 odst. 1. písm. r) bod 4) NV č. 378/2001 Sb.

  • při vyhledávání rizika u paketovacího lisu "lis na seno“ stanovila, jako opatření, obsluhu lisu jedním pracovníkem. Tím, že organizace organizovala práci na paketovacím lisu "lisu na seno“ při stanovení dvoučlenné obsluhy, nekontrolovala úroveň rizikových faktorů dané práce a strpěla rizikovost dané činnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tím porušila §

Nahrávám...
Nahrávám...