dnes je 25.5.2024

Input:

Typické pracovní úrazy

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.13.2
Typické pracovní úrazy

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Zaměstnanec po navalení výřezu na upínací vozíky byl zraněn dalším výřezem, který se samovolně skulil z přísunového dopravníku. Podle pracovních a technologických postupů, s nimiž byl prokazatelně seznámen, měl další výřez zajistit klínem, což neučinil. Při vyšetřování těžkého úrazu se ukázalo, že zaměstnavatel o nedodržování stanovených pracovních postupů dlouhodobě věděl a trpěl je a neučinil žádná opatření k nápravě.

Odřezek z nedokonale odstraněného kořenového náběhu se při pořezu rámovou pilou zaklínil mezi pilové listy a bránil zpracování dalších výřezů. Aby nedošlo k přerušení výroby, obsluha rámové pily chtěla rukou odstranit. Kmitající odřezek jí roztrhl pravé předloktí. Zaměstnanec svým jednáním nedodržel místní provozní bezpečnostní předpis tím, že rámovou pilu nezastavil, a potom teprve odřezek odstranil.

V truhlárně došlo k výpadku elektrické energie. Zaměstnanec u stolní kotoučové pily chtěl využít toto přerušení výroby a ihned se vzdálil od stroje. Mistr na pracovišti si chtěl ověřit, zda došlo i k zastavení funkce odsávání, a vložil ruku pod ochranný kryt. V tu chvíli byl zachycen dobíhajícím kotoučem a došlo k amputaci prstů na ruce.

Na vícekotoučové jednohřídelové rozmítací pile vybavené zachycovačem zpětného vrhu a článkovým posunovým pásem se rozřezávaly fošny. Obsluha se po vložení fošny na dopravník sehnula tak, že měla hlavu a trup přímo proti vstupu do stroje. V tem okamžik došlo ke zpětnému vrhu a k vymrštění odřezku. Pracovník byl odřezkem zasažen a došlo k těžkému úrazu. Při šetření bylo zjištěno porušení předpisů ze strany zraněného tím, že se zdržoval v linii možného zpětného vrhu.

Obsluha horní vahadlové přeřezávací

Nahrávám...
Nahrávám...