dnes je 1.10.2023

Input:

Typické úrazy při práci s ručním nářadím

11.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.2.2
Typické úrazy při práci s ručním nářadím

Ing. Miroslava Kopecká

 • Dělnice na porážkové lince drůbeže stříhala nůžkami drůbeží žaludky, přičemž se stříhla do prsteníku levé ruky. Směnu dokončila, zranění však bylo bolestivé, takže se nechala následujícího dne odborně ošetřit a obvodní lékař jí vystavil neschopenku.
  Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o selhání lidského činitele.

 • Dělnice na porážkové lince drůbeže porcovala kuřata na porcovacím stole, přičemž se jí smekl nůž a propíchla si zápěstí levé ruky. Vedoucí střediska ji odvezl okamžitě k lékařskému ošetření, kde jí po ošetření lékařka vystavila neschopenku. Zraněná porušila ustanovení § 106 odst. 4 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb., tím, že při práci nepoužila přidělené osobní ochranné pracovní prostředky – rukavice z kovové síťoviny dle 6.7. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

 • Dělnice na porážkové lince drůbeže při kuchání kuřete za pomoci ostrého nože odřezávala kloaku, při tom se píchla o ostrou kost do prstu. Poranění si ošetřila a pokračovala v práci. Předpokládala, že si poranění vyléčí, aniž by měla pracovní neschopnost, takže pracovala ještě téměř tři týdny. Zraněné místo však stále mokvalo a nehojilo se, takže vyhledala lékaře, který jí vystavil pracovní neschopnost.
  Zraněná porušila ustanovení § 106 odst. 4 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb., tím, že při práci nepoužila přidělené osobní ochranné pracovní prostředky – rukavice z kovové síťoviny dle 6.7. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

 • Řezník boural vepřové půlky na bouracím stole. Maso se smeklo a proto se setrvačným pohybem řízl do stehna nad kolenem v místě pod zástěrou, odolnou proti proříznutí nebo probodnutí. Po poskytnutí první pomoci na místě byl neprodleně dopraven k odbornému ošetření a týž den mu obvodní lékař vystavil neschopenku.
  Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o nepředvídatelné riziko práce.

 • Kuchařka ve školní kuchyni krájela těsto na bramborové knedlíky, když na ni zavolala kolegyně, která jí chtěla něco sdělit. Kuchařka automaticky dokončila pohyb pravou rukou s nožem, ale neposunula levou ruku na těstě, takže došlo k pořezání zápěstí levé ruky.
  Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o selhání lidského činitele a odvedení pozornosti od práce druhou osobou.

 • Kuchařka se při porcování kuřat řízla do prstu. Poranění bylo ošetřeno, směnu dokončila. Protože rána stále krvácela, zraněná se nechala týž večer ošetřit na chirurgické pohotovosti a následující den jí obvodní lékař vystavil neschopenku. Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o selhání lidského činitele.

 • Seřizovači při výměně nástroje (hlavice se segmenty) nástroj přimáčkl prst k rámu stroje. Neprodleně byl dopraven k ošetření do chirurgické ambulance a následně mu obvodní lékař vystavil neschopenku. Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o selhání lidského činitele.

 • Brigádnice při jarních pracích na chmelnici zapichovala chmelovodič za pomoci pícháku. Na práci vynaložila značnou sílu a přitom si propíchla nohu i přes pracovní obuv. Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o selhání lidského činitele a riziko práce.

 • Brigádník v zemědělském podniku, zabývajícím se prvovýrobou chmele, přecházel po poli pod elektrovodem s duralovou tyčkou na zavádění odkloněných hlav. Tyč nesl ve vzpřímené poloze, nad hlavou, čímž byl vytažen elektrický oblouk a brigádník byl zasažen elektrickým proudem. Zraněný porušil ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., tím, že duralovou tyč nenesl v "ponosu“, ale nad hlavou a tak nedodržoval pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti práce, se kterými byl seznámen.

 • Těžký pracovní úraz utrpěl brusič při práci s pneumatickým kladivem a ruční pneumatickou bruskou. Na odlitku skříně ložiska nápravy vysekával písek a ruční bruskou vybrušoval nerovnosti mezi žebry odlitku. Přitom se brusný kotouč mezi výstupky odlitku vzpříčil a roztrhl. Protože bruska nebyla vybavena ochranným krytem, zasáhla jedna část kotouče brusiče do čela a způsobila mu

Nahrávám...
Nahrávám...