dnes je 25.2.2024

Input:

Úmluva mezinárodní organizace práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1
Úmluva mezinárodní organizace práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Mezinárodní organizace práce

Česká republika po svém vzniku v roce 1993 převzala nástupnictví členství České a Slovenské federativní Republiky v Mezinárodní organizaci práce, která byla založena již v roce 1919 a tehdejší Československá republika patřila k jejím devíti zakládajícím členům. Od roku 1946 je Mezinárodní organizace práce specializovanou agenturou Organizace spojených národů (OSN) zaměřenou na prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. K tomu přijímá mezinárodní úmluvy a v některých případech též samostatně vydává doporučení.

Vyhláška č. 20/1989 Sb.

Základní úmluva Mezinárodní organizace práce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úmluva č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovní prostředí, přijatá v roce 1981. Tehdejší Československou socialistickou republikou byla ratifikována a vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb. Vstoupila v platnost 2. prosince 1989; nově vzniklá Česká republika v roce 1993 převzala do svého právního řádu i tuto úmluvu.

Ochrana zaměstnance

Úmluva č. 155 v části III – Opatření na národní úrovni, ve svém článku č. 13 stanoví, že pracovník, který nevykonal práci, o níž měl důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život nebo zdraví, má být v souladu s vnitrostátními podmínkami a zvyklostmi chráněn před neospravedlněnými důsledky. Toto ustanovení vychází

Nahrávám...
Nahrávám...