dnes je 28.5.2024

Input:

Úrazovost vykazovaná při provozu transportních zařízení

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4.2
Úrazovost vykazovaná při provozu transportních zařízení

Ing. Antonín Dušátko

Celková úrazovost

Provoz nejrůznějších transportních zařízení – dopravníků významným způsobem ovlivňuje celkovou pracovní úrazovost České republiky. Kupříkladu v zemědělství lze odhadnout, že z celkového počtu úrazů je jich 3,2 % způsobeno při provozu nejrůznějších dopravníků; v rámci vnitrozávodové dopravy pak cca 5 %. Celostátně se provoz a obsluha nejrůznějších dopravníků dlouhodobě podílí v rozsahu od 0,7 % do 1,2 % na celkovém počtu pracovních úrazů. Nutno ale zdůraznit značnou závažnost této úrazovosti; nejzávažnější úrazovost – úrazovost smrtelná, ke které dochází při provozu a obsluze dopravníků, se dlouhodobě podílí dokonce v rozsahu od 1,5 % do 3,9 % na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů v rámci České republiky.

Rozbor celkové úrazovosti

Podíl jednotlivých druhů dopravníků na úrazovosti vykazovaný u tohoto zařízení je zřejmý z následujícího přehledu:

                             
Druh dopravníku – transportéru Podíl na celkové úrazovosti (%)
Pásový dopravník 34
z toho:
  • stabilní pásový dopravník23
  • přemístitelný pásový dopravník11
Poháněná válečková dopravní trať 20
Dopravník pro dopravu ve žlabu či trubce 16
z toho:
  • skluz7
  • hřeblový dopravník5
  • redlerový dopravník4
Podvěsný dopravník 9
Článkový dopravník 6
Korečkový elevátor 4

Rozbor smrtelné úrazovosti podle druhu dopravníku

Na smrtelné úrazovosti se rozhodujícím způsobem podílejí pásové dopravníky; – viz následující přehled:

                                     
Druh dopravníku – transportéru Podíl na smrtelné úrazovosti (%)
Pásový dopravník 58,2
z toho:
  • dopravník pro technologickou dopravu82,1
  • dopravník pro dálkovou dopravu17,9
Dopravník pro dopravu ve žlabu či trubce 26,8
z toho:
  • hřeblový dopravník44,3
  • redlerový dopravník16,7
  • šnekový dopravník16,7
  • řetězový dopravník16,7
  • pneumatický dopravník 5,6
Článkový dopravník   4, 5
Pomocná zařízení   4,5
Korečkový elevátor   3,0
Dopravní trať   1,5
Podvěsný dopravník   1,5
Celkem 100,0

Rozbor smrtelné úrazovosti podle nehodové události

Z dosud uvedeného vyplývá, že na provoz pásových dopravníků se váže výrazná část úrazovosti – zejména té nejzávažnější, vykazované v rámci celé skupiny dopravníků. K hlubšímu poznání jednotlivých nehodových událostí, ke kterým dochází v okamžiku vzniku úrazového děje, je určen následující přehled:

                                     
Nehodová událost Podíl na smrtelné úrazovosti (%)
Vtažení těla – části těla: 64,2
z toho:
  • vtažení do místa náběhu dopravního pásu na buben51,2
  • vtažení do místa mezi unášecí prostředek a rám37,2
  • vtažení do místa náběhu dopravního pásu na nosný váleček 7,0
  • vtažení do místa náběhu řetězu na řetězku 2,3
  • vtažení do místa mezi rotující buben a rám 2,3
Navinutí osoby 7,5
  kupř. rotující šnekovicí či jinou strojní částí
Zasažení osoby 6,0
  nejčastěji volným koncem přetrženého unášecího prostředku,
  uvolněnou násypkou, odhozeným materiálem apod.
 Přiražení osoby k rámu 3,0
  pryžovým pásem apod.

Rozbor smrtelné úrazovosti podle činnosti postiženého v kritickém okamžiku

Pro stanovení potřebných protiúrazových opatření je důležité poznat počínání postižených v kritickém okamžiku – viz následující přehled:

Prováděný úkon Podíl na smrtelné úrazovosti (%)
Odstraňování materiálu ze spodní větve dopravního pásu 19,4
Čištění dopravníku 14,9
Přelézání, přecházení přes dopravník  9,0
Kontrola dopravníku  9,0
Podcházení, podlézání pod dopravníkem  7,5
Úprava, výměna strojní části na dopravníku  7,5
Lezení na dopravník, vození se na dopravním pásu  4,5
Plnění mazacích míst u dopravníku  4,5
Napínání, spojování dopravního pásu  1,5
Seřizování spínačů  1,5

Využití úrazové analýzy

Předložená úrazovost a její analýza představuje pro zaměstnavatele provozující transportní zařízení, ale i pro odbornou veřejnost zabývající se bezpečností práce, cenné informace, které lze využít zejména při vyhledávání jednotlivých rizik a provádění jejich rozborů, dále při eliminaci rizik odstranitelných a přijímání potřebných opatření pro minimalizaci neodstranitelných rizik.

Základní orientace a využití úrazové analýzy

Prioritní požadavek na zajištění bezpečnosti jednotlivých skupin dopravníků spočívá v eliminaci příslušných nebezpečí – a to primárně již v etapě jejich navrhování (kupř. záměnou typu, způsobu pohonu apod.) a sekundárně v rámci jejich provozu (opět výměnou provozovaného dopravníku za jiný bezpečný typ – po zralé technické, provozní a ekonomické úvaze; zejména pak v rámci probíhající rekonstrukce či modernizace příslušné technologie). Kupříkladu klasický pásový dopravník lze nahradit trubkovým dopravníkem, bez

Nahrávám...
Nahrávám...