dnes je 18.5.2024

Input:

Určená a vybraná technická zařízení

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.6
Určená a vybraná technická zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy

 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zejména ust. § 47 a § 48.

 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky zejména § 2 odst. 12, § 7 odst. 1 písm. d).

  • Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě, zejména ust. § 6, § 8 a § 44a.

  • Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, zejména ust. § 2 písm. nn), § 3, § 4a odst. 1, § 4b odst. 1, § 17 odst. 1 písm. m) a § 47 odst. 7.

  • Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.

Určená a vybraná technická zařízení

Existují další technická zařízení, pro která je stanoven právními předpisy podobně jako u vyhrazených technických zařízení také zvláštní režim jejich uvádění do provozu a provozování a zvláštní dozor státních orgánů. V souvislosti s vyhrazenými technickými zařízení na tyto další technická zařízení upozorňujeme; jedná se o:

 • -> určená technická zařízení v resortu dopravy
 • -> určená technická zařízení v resortu obrany,
 • -> vybraná technická zařízení v resortu státní báňské správy a
 • -> vybraná technická zařízení v resortu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Určená technická zařízení v resortu dopravy a obrany

Pro svou nebezpečnost a rizikovost jsou rovněž v resortu Ministerstva dopravy a v rezortu Ministerstva obrany určena zvláštnímu dozoru stanovená technická zařízení, která se označují jako "určená technická zařízení" .

Určená technická zařízení na dráze

V působnosti dráhy jsou určenými technickými zařízeními zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací a dále zařízení dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení

Nahrávám...
Nahrávám...