dnes je 19.5.2024

Input:

Ústní zkouška

16.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.1
Ústní zkouška

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Průběh ústní zkoušky má většinou standardizovaný postup. Především je nutné poskytnout dostatečný čas zkoušenému, aby si látku osvojil. Není tedy vhodné přezkoušení bezprostředně po absolvování školení z BOZP. Dále je třeba zajistit vhodnou místnost, kde nebudeme rušeni, a která poskytne důstojné zázemí. Nedoporučují se běžné kanceláře, ale spíše místnosti, vyhrazené pro rozhovory, zasedačky apod.

Požadovanou látku můžeme rozdělit do několika otázek (10 - 20, podle rozsahu a objemu vyžadovaných vědomostí). Papírky s jednotlivými napsanými otázkami položíme na stůl, popsanou stranou dolů a požádáme zkoušeného, aby si jednu otázku (tematický okruh) vybral. Následně by měl zkoušený dostat papír a čas na přípravu (např. 20 min). Poté je vyzván, aby odpovídal na náhodně zvolenou otázku, kterou si "vytáhnul". Nejprve ho necháme chvíli hovořit, pak můžeme žádat upřesnění k jeho výkladu či pokládat doplňující otázky. Obvyklá doba pro ústní zkoušku by neměla překročit 20 – 30 min. Ani státnice na vysokých školách obvykle netrvá déle než půl hodiny. Zkušený učitel – lektor většinou pozná už během 10 min., zda a do jaké míry zkoušený látku zná. Nemá cenu trvat na doslovném znění nějakého přepisu či zákona, jedná se přece hlavně o jeho aplikaci a praktické využití. Zkoušené osoby nebudou asi také ani právníci, ani certifikovaní specialisté na předpisy. Autor sám zažil, jak děsně působí zkoušející, který se vyptával na jednotlivé paragrafy zákona studentů tělesné výchovy a sportu: "A co říká paragraf 10 daného zákona?" Museli ho "jemně" usměrňovat další členové zkušební komise poukazem, že výuka dané látky není na FTVS přednášena podle jednotlivých paragrafů. "Dolování" znalosti ze zkoušeného většinou nemá cenu. Stejně jako prodlužování trapného ticha. Prostě si uvědomíme, že jedinec daný fakt nezná, neumí použít dané pravidlo atp. a můžeme pokračovat dále. Když množství mezer ve znalostech dosáhne "kritické" hranice, nemá cenu klást další a další otázky. Je

Nahrávám...
Nahrávám...