dnes je 20.6.2024

Input:

Úvod do BOZP podle jednotlivých oborů

17.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1
Úvod do BOZP podle jednotlivých oborů

JUDr. Anna Janáková

Nebezpečí na pracovišti, rizika práce, a druhy opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se liší u jednotlivých zaměstnavatelů podle toho, v jakém oboru ekonomické činnosti (odvětví) podnikají či působí. Některé obory s sebou nesou vyšší potencionální ohrožení zaměstnanců, v jiných oborech je ohrožení zaměstnanců nízké.

Pracovní úrazovost s pracovní neschopností

Tuto skutečnost potvrzují i statistiky o pracovních úrazech. Podle zprávy o pracovní úrazovosti v české republice v roce 2015, publikované Státním úřadem inspekce práce (www.suip.cz/rocni-zpravy) k nejvyššímu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností dochází v následujících odvětvích:

 Odvětví Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností 
 
Zpracovatelský průmysl 20 045  
 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4 876  
 
Doprava a skladování 4 142  
 
Stavebnictví 2 984  
 
Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 626  

Na druhé straně jsou odvětví a obory činnosti, kde je počet pracovních úrazů s pracovní neschopností mnohonásobně nižší:

 Odvětví Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností 
 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu 119  
 
Informační a komunikační činnosti 123  
 
Peněžnictví a pojišťovnictví 126  
 
Ostatní činnosti 187  
 
Činnosti v oblasti nemovitostí 228  

Smrtelné pracovní úrazy

Rovněž ukazatel počtu smrtelných pracovních úrazů poskytuje informace, při kterých činnostech ke smrtelným pracovním úrazům dochází. Každé odvětví či obor ekonomické činnosti je charakteristický činnostmi, které se zde vykonávají, a tak lze vysledovat, který obor je více či méně nebezpečný pro zaměstnance z hlediska BOZP. Tak v roce 2015 bylo Státním úřadem inspekce práce registrováno celkem 122 smrtelných pracovních úrazů, a k 9 smrtelným pracovním úrazům došlo u subjektů podléhajících dozoru systému Českého báňského úřadu.

Nejčastějším zdrojem smrtelných úrazů byla pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky - 32 smrtelných pracovních úrazů – převážně dopravní nehody.

Druhým největším zdrojem smrtelných úrazů byly budovy, konstrukce, povrchy – 15 smrtelných pracovních úrazů – jedná se hlavně o pády z výšky a do

Nahrávám...
Nahrávám...