Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechnice

21.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1
Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy a dokumenty:

  • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zejména ust. § 1.

  • Vyhláška Českého báňského úřadu 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Obecně

Elektřina je dobrý sluha ale zlý pán, při špatném stavu el. zařízení hrozí nebezpečí smrtelných úrazů, případně požáru. Proto je důležité, aby obsluhu i práci na elektrických zařízeních prováděli kvalifikovaní lidé. To bylo motivem pro vydání vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Jedná se o společnou vyhlášku tehdejšího Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu a platí tedy i v organizacích v působnosti báňské správy.

I když zák. č. 309/2006 Sb. je mnohem novější, je možné považovat vyhl. č. 50/1978 Sb. za právní předpis ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2, který upřesňuje požadavky zákona na odborné vzdělání a odbornou praxi osob se zvláštní odbornou kvalifikací pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních. Na rozdíl od zákona (§ 11 odst. 4) je lhůta pro

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: