dnes je 18.5.2024

Input:

Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechnice

21.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1
Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy a dokumenty:

  • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zejména ust. § 1.

  • Vyhláška Českého báňského úřadu 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Obecně

Elektřina je dobrý sluha ale zlý pán, při špatném stavu el. zařízení hrozí nebezpečí smrtelných úrazů, případně požáru. Proto je důležité, aby obsluhu i práci na elektrických zařízeních prováděli kvalifikovaní lidé. To bylo motivem pro vydání vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Jedná se o společnou vyhlášku tehdejšího Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu a platí tedy i v organizacích v působnosti báňské správy.

I když zák. č. 309/2006 Sb. je mnohem novější, je možné považovat vyhl. č. 50/1978 Sb. za právní předpis ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2, který upřesňuje požadavky zákona na odborné vzdělání a odbornou praxi osob se zvláštní odbornou kvalifikací pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních. Na rozdíl od zákona (§ 11 odst. 4) je

Nahrávám...
Nahrávám...