dnes je 18.5.2024

Input:

Úvod k pracím v lese a na pracovištích obdobného charakteru

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2
Úvod k pracím v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Ing. Zdeněk Juránek

Definice lesnictví

Lesnictví je Wikipedií definováno jako obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jeho užitků ve prospěch vlastníků i společnosti. Dalším cílem lesnictví je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, a to prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Mezi základní lesnické podobory jsou zařazovány zejména hospodářská úprava lesa, pěstování lesa, ochrana lesa, lesní těžba a zpracování dřeva, lesnická chemie, biologie, geologie, pedologie, typologie, botanika, zoologie, myslivost a další.

Charakteristika prací v lese

Nejen z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pro práce prováděné v lese charakteristické neustále se měnící a často nepříznivé klimatické podmínky, povětrnostní situace, různorodost jednotlivých venkovních pracovišť, možná přítomnost zvířat, hmyzu a dále i vysoké nebezpečí vyplývající z použití specifických strojů a nářadí. Jako nejrizikovější jsou pak při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru vnímány zejména práce prováděné řetězovou pilou (zejména zpracování vývratů, polovývratů, polomů a těžba dříví), soustřeďování, manipulace, skladování dříví a jeho následný odvoz, práce s křovinořezem či práce ve výškách prováděné na stojících stromech.

Statistika těžby dřeva

Dle dostupných údajů, zveřejněných např. Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, osciluje roční těžba dříví v České republice v posledním desetiletí mezi 15 - 17 mil. m3 (v roce 2015 – 16,16 mil. m3, rok 2014 – 15,48 mil. m3, rok 2013 – 15,33 mil. m3, rok 2012 – 15,06 mil. m3, rok 2011 – 15,38 mil. m3, rok 2010 – 16,74 mil. m3, rok 2009 – 15, 50 mil. m3). Je tedy zřejmé a potvrzují to i dostupná data Českého statistického úřadu, že těžba dřeva byla v roce 2015 nejvyšší za posledních pět let, vzrostla zhruba o pět procent na již uvedených 16,16 mil. m3. Výrazně vyšší byla především nahodilá těžba, zahrnující odstraňování polomů či likvidaci stromů napadených škůdci, s vzestupem o cca o 80 procent na 8,2 mil. m3. Podíl nahodilé těžby z celkové byl zhruba 50 procentní, přičemž v letech předchozích se tento podíl pohyboval kolem jedné čtvrtiny až třetiny. Zdůvodnění je možné spatřovat především ve zhoršeném zdravotním stavu zejména smrkových porostů po extrémním horkém a suchém roce v celém středoevropském prostoru. Většina vytěženého dřeva pocházela ze stromů jehličnatých, které se na celkové těžbě podílí zhruba 90 procenty. Mezi nimi převažoval smrk, jehož těžba dosáhla téměř 12,2 mil. m3, těžba dřeva z listnatých stromů klesla o desetinu na 1,8 mil. m3, nejvíce se kácel buk (763 390 m3). Posledním zajímavým údajem týkající se vytěženého dřeva může být všeobecně známá skutečnost, že celá polovina těžby v České republice připadá na státní Lesy České republiky, které v roce 2015 vytěžili dle dostupných údajů necelých 7,7 mil. m3 dřeva.

Úrazovost při pracích v lese

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesnictví lze sledovat z dostupných statistických

Nahrávám...
Nahrávám...